Wydawca treści Wydawca treści

Warunki rezerwacji

 

Warunki korzystania z usług

świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Łagowie

 

 

Przyjęcie rezerwacji przez Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” w Łagowie (dalej zwanego Ośrodkiem)

 

 1. Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej Ośrodka (lesnik@ta.pl). W przypadku rezerwacji telefonicznej należy ją potwierdzić, wysyłając wiadomość na podany wyżej adres e-mail.
 2. Stronami umowy (przyjęcia rezerwacji) są:

- Gość,

- Nadleśnictwo Świebodzin, ul. Wojska Polskiego 3, 66-200 Świebodzin (miejsce pobytu: Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik”, ul. Chrobrego 10, 66-220 Łagów).

 1. W momencie dokonania rezerwacji Gość składa oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o świadczenie usługi (noclegowej, gastronomicznej, uzupełniającej).
 2. Ośrodek, w oparciu o otrzymane dane, przesyła potwierdzenie złożonej przez Gościa rezerwacji. W potwierdzeniu rezerwacji Ośrodek określa: dane Gościa (imię i nazwisko, inne), termin pobytu, cenę usługi oraz świadczenia, które są objęte tą ceną wraz z wysokością zadatku oraz termin wpłaty zadatku.
 3. Potwierdzeniem przyjęcia przez Gościa warunków umowy jest dokonanie wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie. Za datę dokonania wpłaty zadatku uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
 4. Wpłaty zadatku za pobyt należy dokonać przelewem na numer rachunku bankowego otrzymanego podczas potwierdzenia rezerwacji (w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz termin pobytu).
 5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego „Leśnik” w Łagowie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka https://lagowlesnik.zielonagora.lasy.gov.pl.
 6. Zapłatę końcową za pobyt Gość powinien uregulować najpóźniej w dniu następnym po dniu przyjazdu w godzinach pracy biura Ośrodka.

 

Cennik oraz pozostałe opłaty

 1. Wysokość opłat za pobyt określa obowiązujący cennik ustalony Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka https://lagowlesnik.zielonagora.lasy.gov.pl.
 2. Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany cen. W przypadku zmiany cennika, potwierdzone dotychczas ceny za zarezerwowane usługi nie ulegają zmianie.
 3. Gość zobowiązany jest do uiszczenia w Ośrodku obowiązkowej opłaty miejscowej na rzecz Gminy Łagów. Wysokość opłaty reguluje Uchwała Gminy Łagów.

 

Warunki anulowania rezerwacji

 1. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji przez Ośrodek.
 2. Anulowanie rezerwacji przez Gościa wymaga przesłania przez niego takiej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Rezygnacja z usługi

 1. W przypadku wpłacenia zadatku i braku możliwości przyjazdu w pierwotnie wyznaczonym terminie, wpłacony zadatek przepada lub zostaje przeniesiony celem wykorzystania w innym terminie w danym roku kalendarzowym, po uzgodnieniu z biurem Ośrodka.
 2. W przypadku niewykorzystania wpłaconego zadatku w danym roku kalendarzowym, wpłacony zadatek przepada.
 3. W przypadku rezygnacji z kontynuowania usługi, po rozpoczęciu pobytu, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony opłatą równą 100% ceny za niezrealizowany pobyt.
 4. Wpłacone kwoty (w tym zadatek) nie podlegają zwrotowi.